طراحی ویلا با سقف پروانه‌ای

Hits: 678
طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

معمار: Elías Rizo

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

این خانه که در Tapalpa مکزیک واقع شده است بر روی یک زمین مرتفع در بالای تپه طراحی شده و با یک مسیر زیگزاگ بهم مرتبط شده‌اند. نزدیک خانه از گاراژ که بالاتر از خانه قرار گرفته‌است، می‌توانید سقف را ببینید که از یک تخته سنگ بتنی سرپوشیده با شن ساخته شده است.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

نمای خارجی خانه با یک صفحه استیل لاک دار پوشیده شده است، که به سن ساختمان اضافه می‌شود و درخشش خود را از دست میدهد و اکسید می‌شود، تغییر رنگ ویلا به قرمز زنگ زده یک آمیختگی با زمین قرمز است که یکی از ویژگیهای آن منطقه می‌باشد.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

این یک نگاه به مسیری است که از گاراژ به سمت ورودی جلو هدایت می‌شود، وردی از جمله در جلویی پوشیده از چوب است و خشونت فولاد و بتن بالای سر ویلا را در هم می‌شکند.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

در داخل و در سمت راست محل اصلی، غذاخوری و آشپزخانه است. کابینت‌های چوبی در امتداد دیوار قرار گرفته و آشپزخانه را مشخص می‌کند، اتاق نشیمن در کنار بخاری متمرکز شده و اتاق نهار خوری پشت اتاق نشیمن است. همه قسمتهای مختلف از داشتن منظر به جنگل بیرون سود می‌برند.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال