طراحی ویلا ساحلی مدرن

Hits: 678
طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

معمار: Mario Martins Atelier

موقعیت و مساحت: پرتقال، 400 مترمربع

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

ظاهر کلی ویلا به صورت منحنی است. طراحی ویلا توسط آتلیه معماری ماریو مارتینز انجام شده است که از فرم هندسی بیضی بهره گرفته‌اند.

در طراحی ویلا تعادل بین احساساتی چون پُری و پوچی، نور و سایه، جسم و تصویر، سنگینی و سبکی و ... به دلیل بازی با حجم برقرار شده است.

 

 

 

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

طراحی محوطه ویلا (لنداسکیپ) برای استراحت و لذت از هوای باز بسیار دلنشین است.استخر شنا و پاسیو در حیات خلوت بزرگ به چشم میخورد. فضاهای عمومی چون نشیمن، نهارخوری و آشپزخانه در طبقه همکف این ویلای دوبلکس می‌باشد، همچنین اتاق خواب‌ها در طبقه اول قرار گرفته‌اند که با یک راپله منحنی می‌توان به آنها دسترسی پیدا کرد.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال