طراحی ویلا مکعبی سفید با نماهای سبز در داخل و خارج

Hits: 2075

 

طراحی ویلا Shakin Stevens توسط معمار Matt Gibson در ملبورن استرالیا انجام شده است.

 

 طراحی ویلا

 

انگیزه مفهومی پروژه ویلا تا حد زیادی در واکنش به یک برنامه کوتاه مدت است که مشخص می‌کند نیاز به ارتباط با فضای سبز دارد.

 

طراحی ویلا

 

در یک ایده رسمی روشن، قسمت عقب ویلا، 3 تا مکعب سفید وجود دارد که به نظر می‌رسد آنها رها شده‌اند، مانند یک تاس که به صورت تصادفی روی هم گذاشته شوند.

 

221

 

طراحی داخلی ویلا

 

این مکعب‌ها که انتهای آنها (یا طرف مورد نیاز) باز می‌شوند، به عنوان ابزارهایی برای ایجاد نما در خود سازه یا فراتر از محل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

223

 

این پروژه ویلا سبز بودن را با فضای خارجی، داخلی و لنداسکیپ - به واسطه رنگ – همه را با اهمیت مساوی مطلع می‌کند.

 

224

 

225

 

طراحی ویلا و ساخت ویلا تخصص ماست .با 15 سال سابقه فعالیت تخصصی

مشاوره مسقیم کارشناس:02188660665