طراحی ویلا ؛ تعادل بین شیشه و بتن

Hits: 618
طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

این ویلا توسط گروه معماری IDIN در تایلند طراحی شده است و تحت تاثیر سبک زندگی و احساس ماجراجویی مالک ویلا قرار گرفته است.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

طراحی ویلا با ایده کایاک روی آب آغاز شد، و اینکه رودخانه به عنوان تکیه‌گاه برای کایاک عمل می‌کند. با طراحی ویلا، مناطق نشیمن و غذاخوری به عنوان یک پشتیبان برای طبقه بالا عمل می‌کنند که در آن اتاق خوابها قرار دارند.

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

طبقه بالای معلق خانه نیز انعکاسی از ماجراجویی است.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

در قسمت عقب خانه، دیواری از کرکره‌های چوبی، حریم خصوصی و حفاظت از عناصر را فراهم می‌کند.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

در دیوار سنگی و بتنی یک در چوبی وجود دارد که به شما امکان دسترسی به زمین پشت خانه را میدهد.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

در داخل کرکره‌های چوبی و سقف، فضای داخلی که بتنی است را ملایم‌تر می‌کند.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

چوب سالن غذاخوری با میز و صندلی به کار رفته است.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

پلکان بتنی شناور، شما را به طبقه بالای خانه می‌برد.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

در طبقه بالا، اتاق خواب اصلی دارای منظره‌ای از زمین‌های کشاورزی اطراف از طریق پنجره‌های کف تا سقف می‌باشد.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

در حمام اصلی، یک پنجرۀ جعبه‌ای (شبیه صندوق پستی) یک نگاه اجمالی از بیرون میدهد و کرکره‌های چوبی حریم خصوصی را فراهم می‌کنند، اما اجازه می‌دهند که هوای تازه از میان آنها عبور کند.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

در یک اتاق خواب دیگر، یک دفتر کوچک خانگی در کنار تختخواب قرار گرفته است.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

در حمام دوم، بتن با چوب و سنگ برای یک نگاه خاکی ترکیب شده است.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

در خارج از خانه، خانه دارای یک پاسیو پشت بامی است که به شما اجازه میدهد به منظره نوک درختان نگاه کنید.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال