طراحی ویلا مدرن با نمای خارجی زاویه‌ای

Hits: 800
طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

معمار Paradigm این ویلای زاویه‌ای مدرن را با سه سطح در حومه یک منطقه در حال توسعه در Bangalore هند طراحی کرده است.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

درهای چوبی بزرگ به شما برای ورود به خانه خوش‌آمد می‌گویند و یک نگاه سریع از حیاط پشتی را ایجاد می‌کنند.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

محوطه حیاط خلوت خانه یک ناحیه پوشیده شده از چمن است با آبنما و دو ناحیه پاسیو که بهم متصل می‌شوند.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

هریک از پاسیوها به ناحیه متفاوتی از خانه منتهی می‌شوند، مانند ناحیه نشیمن.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

پاسیو غذاخوری در فضای باز، درست خارج از اتاق غذاخوری داخلی قرار دارد که روشن و بلند و با سقفی به ارتفاع دو برابر می‌باشد.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

در طرف دیگر اتاق نشیمن، فضای باز دیگری هم وجود دارد، این بار با یک دیوار سبز و آلاچیق برای ایجاد سایه. دورتر از اتاق غذاخوری آشپزخانه است.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

به طبقه بالا می‌رویم؛ یک سالن ورزشی و سالن تئاتر، همچنین یک محل نشستن کوچک که مشرف به اتاق نشیمن است وجود دارد.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال

 

همچنین یک اتاق خواب نیز وجود دارد که به طور مستقیم بر روی یک بالکن خصوصی با یک دیوار سبز کوچک دیگر باز می‌شود.

 

طراحی ویلا، طراحی ویلا دوبلکس، طراحی ویلا مدرن، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا و باغ، طراحی پلان ویلا، طراحی ویلا در زمین شیبدار، طراحی ویلا کوچک، طراحی ویلا در شمال