چاپ

ایده های زیبا از طراحی محوطه برای حیاط های تابستانی

by تحریریه ویلا 1000
Hits: 1084

طراحی محوطه که گونه از باغ پارک می باشد.گذرگاه سرپوشیده از فضای سبز که فضایی الهام بخش را پدید آورده است.این مکان دفتری در کنار دریا در ایالت فولوریدا واقع شده است.

 

طراحی محوطه 1

فضا و طراحی محوطه زیبا در ساوتهمپتون آمریکا که محوطه باغ را به فضایی برای میز نهارخوری تبدیل کرده است.

طراحی محوطه 2

محوطه و جاده ای زیبا با حاشیه بنفش زیبایی و ظرافت خاصی را داده است.استفاده از اجر ها خط راه را ملموس تر و حاشیه های بنفش را بیشتر نمایان می سازد.

 

طراحی محوطه 3

طراحی محوطه 4

طراحی محوطه 5

طراحی محوطه 6

طراحی محوطه 7

طراحی محوطه 8

طراحی محوطه 9

طراحی محوطه 10

طراحی محوطه 11

طراحی محوطه 12

طراحی محوطه 13

طراحی محوطه 14

طراحی محوطه 15

طراحی محوطه 16

طراحی محوطه 17

طراحی محوطه 18

طراحی محوطه 19

طراحی محوطه 20

طراحی محوطه 21

طراحی محوطه 22

طراحی محوطه 23

طراحی محوطه 24

طراحی محوطه 25

طراحی محوطه 26

طراحی محوطه 27

طراحی محوطه 28

طراحی محوطه 29

طراحی محوطه 30

طراحی محوطه 31

 

طراحی محوطه 33

طراحی محوطه 35

طراحی محوطه 36

طراحی محوطه 38

طراحی محوطه 39

طراحی محوطه 40

طراحی محوطه 41

طراحی محوطه 42

طراحی محوطه 43

طراحی محوطه 44

طراحی محوطه 45

طراحی محوطه 46

طراحی محوطه 47

طراحی محوطه 48

طراحی محوطه 49

طراحی محوطه 50

طراحی محوطه 52