عنوان آگهی موقعیت افزوده شده انقضا اطلاعات اضافی
40826024_2066555900321902_7591923539721438321_n

خرید ویلا بین رویان و سیسنگان-منطقه سیاهرود

لوکس
۱۳۹۷-۱۲-۱۴ ۱۳۹۸-۱۲-۲۲
بنا : 500
سال ساخت : -
طبقات : 2
42688762_485843675246426_497968121506259784_n

خرید ویلا بین رویان و سیسنگان-منطقه وازیوار

ارزان
۱۳۹۷-۱۲-۱۴ ۱۳۹۸-۱۲-۲۲
بنا : 180
سال ساخت : -
طبقات : 2
43913746_251572822376058_8180633604651959973_n

خرید ویلا لاکچری ساحلی در نوشهر

لوکس
۱۳۹۷-۱۲-۱۴ ۱۳۹۸-۱۲-۲۲
بنا : 550
سال ساخت : -
طبقات : 2
44772269_183547602566788_8156728434580802326_n

خرید ویلا ساحلی در نوشهر

ویژه
۱۳۹۷-۱۲-۱۴ ۱۳۹۸-۱۲-۲۲
بنا : 200
سال ساخت : -
طبقات : 2
43913846_2192822357708310_2949925122371604438_n

خرید ویلا مدرن بین رویان و سیسنگان

ارزان
۱۳۹۷-۱۲-۱۴ ۱۳۹۸-۱۲-۲۲
بنا : 170
سال ساخت : -
طبقات : 2
45553169_324627404811889_5006612496598256648_n

خرید ویلا لوکس در نوشهر

لوکس
۱۳۹۷-۱۲-۱۴ ۱۳۹۸-۱۲-۲۲
بنا : 600
سال ساخت : -
طبقات : 2
47582588_2224641031186875_8692517085530936204_n

خرید ویلا در چمستان-امیرآباد

ویژه
۱۳۹۷-۱۲-۱۴ ۱۳۹۸-۱۲-۲۲
بنا : 200
سال ساخت : -
طبقات : 2
50874099_224654905155148_2789305153531999143_n

خرید ویلا لوکس بین رویان و سیسنگان

ارزان
۱۳۹۷-۱۲-۱۴ ۱۳۹۸-۱۲-۲۲
بنا : 240
سال ساخت : -
طبقات : 2
50639568_346468049299464_7955635316905445347_n

خرید ویلا لوکس ایزدشهر

لوکس
۱۳۹۷-۱۲-۱۴ ۱۳۹۸-۱۲-۲۲
بنا : 220
سال ساخت : -
طبقات : 2
50547092_1663048557174206_7986729403913265138_n

خرید ویلا در نوشهر-چلندر

لوکس
۱۳۹۷-۱۲-۱۴ ۱۳۹۸-۱۲-۲۲
بنا : 430
سال ساخت :
طبقات : 2
51113639_108238923512980_1563464253136834671_n

خرید ویلا در چمستان

ارزان
۱۳۹۷-۱۲-۱۴ ۱۳۹۸-۱۲-۲۲
بنا : 140
سال ساخت : -
طبقات : 1
53109557_399790660808436_5103423033377451355_n

خرید ویلا در نوشهر

ویژه
۱۳۹۷-۱۲-۱۴ ۱۳۹۸-۱۲-۲۲
بنا : 195
سال ساخت : -
طبقات : 2
villa.shomal202020_51648926_611616086011223_531469493174780558_n

خرید ویلا بین رویان و سیسنگان

لوکس
۱۳۹۷-۱۲-۱۴ ۱۳۹۸-۱۲-۲۲
بنا : 320
سال ساخت :
طبقات : 2