LOGO-MAIN
1,200,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
خرید زمین در حال احداث
زمین : 575
بنا : 110
طبقات : -
اتاق : -
LOGO-MAIN
476,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
خرید زمین در حال احداث
زمین : 280
بنا : 280
طبقات : -
اتاق : -
LOGO-MAIN
توافقی تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
یک قطعه زمین دیوارکشی شده در دشت مشا
زمین : 1500
40826024_2066555900321902_7591923539721438321_n
2,700,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
دسترسی بسیار عالی به دریا،اتوبان اصلی و هایپرمارکت ها
زمین : 1000
بنا : 500
طبقات : 2
اتاق : 4
42688762_485843675246426_497968121506259784_n
685,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
خرید ویلا در منطقه دنج و غیر بومی نشین با امنیت عالی
زمین : 380
بنا : 180
طبقات : 2
اتاق : 4
43913746_251572822376058_8180633604651959973_n
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
خرید ویلا بسیار لاکچری،زیبا و مستحکم
زمین : 1100
بنا : 550
طبقات : 2
اتاق : 4
44772269_183547602566788_8156728434580802326_n
1,900,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
طراحی مدرن و لوکس - سخت شخصی و بسیار مستحکم
زمین : 300
بنا : 200
طبقات : 2
اتاق : 4
43913846_2192822357708310_2949925122371604438_n
630,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
طراحی بسیار زیبا-ساخت شخصی و کاملا مستحکم
زمین : 220
بنا : 170
طبقات : 2
اتاق : 3
45553169_324627404811889_5006612496598256648_n
3,200,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
طراحی فوق‌العاده‌زیبا - ساخت شخصی و کاملا مستحکم
زمین : 620
بنا : 600
طبقات : 2
اتاق : 4
47582588_2224641031186875_8692517085530936204_n
750,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
خرید ویلا در شهرک خصوصی جنگلی
زمین : 300
بنا : 200
طبقات : 2
اتاق : 3
50874099_224654905155148_2789305153531999143_n
850,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
مستحکم و با ویو بسیار زیبا
زمین : 400
بنا : 240
طبقات : 2
اتاق : 3
50639568_346468049299464_7955635316905445347_n
1,400,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
خرید ویلا با چشم انداز فوق العاده زیبا
زمین : 305
بنا : 220
طبقات : 2
اتاق : 3
50547092_1663048557174206_7986729403913265138_n
2,700,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
شهرک خلوت ۱۲ قطعه و ۴ دستکاه ویلا
زمین : 430
بنا : 430
طبقات : 2
اتاق : 4
51113639_108238923512980_1563464253136834671_n
420,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
چشم انداز جنگل و کوه با نگهبانی 24 ساعته
زمین : 220
بنا : 140
طبقات : 1
اتاق : 3
53109557_399790660808436_5103423033377451355_n
930,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
با جواز و پايانكار و سند تك برگي
زمین : 290
بنا : 195
طبقات : 2
اتاق : 5
villa.shomal202020_51648926_611616086011223_531469493174780558_n
1,300,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
ویو جنگل و دریا با نگهبانی 24 ساعته
زمین : 350
بنا : 320
طبقات : 2
اتاق : -
1
1,550,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
واقع در منطقه خوش آب و هوای جابان بزرگ
زمین : 1000
بنا : 150
طبقات : 1
اتاق : 3
l604686392910264346
6,000,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
فروش ویلا سوپر لوکس در شهرک ویلایی دشت مشاء
زمین : 1000
بنا : 500
طبقات : 3
اتاق : 4
l598202836400203462
1,400,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
با چشم انداز عالی به رودخانه کوچه اسفالت
زمین : 870
بنا : 180
طبقات : 4
اتاق : 3
1
4,000,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
با چشم انداز عالی به رودخانه کوچه اسفالت
زمین : 2000
بنا : 750
طبقات : 2
اتاق : 4
l584612171550967574
4,000,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
با چشم انداز عالی به رودخانه کوچه اسفالت
زمین : 160
بنا : 160
اتاق : 2
l593002739543105594
3,000,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
منطقه ویلایی ییلاقی وخنک
زمین : 600
بنا : 450
طبقات : 3
اتاق : 3
l604860687200351690
1,650,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
دارای فول امکانات رفاهی از قبیل {آب .برق.گاز} نهر آب . منطقه تمام ویلایی و ییلاقی و خنک .
خرید ویلا در دماوند
1,600,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
خرید ویلا در قلب دماوند-صدای رودخانه 12 ماه سال.بسیار لاکچری
44_1545629986_jpg_2f7229f79d6b575a3589cdf57995db0e
3,500,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
بسیار زیبا و دیدنی با طراحی خاص
212226
350,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
ویلایی بسار مناسب
زمین : 500
بنا : 70
طبقات : 1
اتاق : 1
200128
1,500,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
بسیار زیبا
زمین : 1600
بنا : 90
طبقات : 1
اتاق : 2
204918
1,000,000,000 تومان
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
شهرک دارای نگهبانی و سرایداری
زمین : 1000
بنا : 90
طبقات : 1
اتاق : 3