خرید ویلا در تهرانrss

LOGO-MAIN
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
خرید زمین در حال احداث
1,200,000,000 تومان
زمین : 575
بنا : 110
طبقات : -
اتاق : -
LOGO-MAIN
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
خرید زمین در حال احداث
476,000,000 تومان
زمین : 280
بنا : 280
طبقات : -
اتاق : -
LOGO-MAIN
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
یک قطعه زمین دیوارکشی شده در دشت مشا
توافقی تومان
زمین : 1500
1
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
واقع در منطقه خوش آب و هوای جابان بزرگ
1,550,000,000 تومان
زمین : 1000
بنا : 150
طبقات : 1
اتاق : 3
l604686392910264346
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
فروش ویلا سوپر لوکس در شهرک ویلایی دشت مشاء
6,000,000,000 تومان
زمین : 1000
بنا : 500
طبقات : 3
اتاق : 4
l598202836400203462
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
با چشم انداز عالی به رودخانه کوچه اسفالت
1,400,000,000 تومان
زمین : 870
بنا : 180
طبقات : 4
اتاق : 3
1
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
با چشم انداز عالی به رودخانه کوچه اسفالت
4,000,000,000 تومان
زمین : 2000
بنا : 750
طبقات : 2
اتاق : 4
l584612171550967574
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
با چشم انداز عالی به رودخانه کوچه اسفالت
4,000,000,000 تومان
زمین : 160
بنا : 160
اتاق : 2
l593002739543105594
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
منطقه ویلایی ییلاقی وخنک
3,000,000,000 تومان
زمین : 600
بنا : 450
طبقات : 3
اتاق : 3
l604860687200351690
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
دارای فول امکانات رفاهی از قبیل {آب .برق.گاز} نهر آب . منطقه تمام ویلایی و ییلاقی و خنک .
1,650,000,000 تومان
خرید ویلا در دماوند
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
خرید ویلا در قلب دماوند-صدای رودخانه 12 ماه سال.بسیار لاکچری
1,600,000,000 تومان
212226
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
ویلایی بسار مناسب
350,000,000 تومان
زمین : 500
بنا : 70
طبقات : 1
اتاق : 1
200128
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
بسیار زیبا
1,500,000,000 تومان
زمین : 1600
بنا : 90
طبقات : 1
اتاق : 2
204918
لطفا توضیحات لازم و ضروری از ویلا بدهید
این توضیحات برای شما میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
موارد شامل نحوه فروش،مالکیت،دسترسی ها،تاسیسات و ... باشد.
شهرک دارای نگهبانی و سرایداری
1,000,000,000 تومان
زمین : 1000
بنا : 90
طبقات : 1
اتاق : 3